back to home dude

Từ xa

Từ xa

về Từ xa

Cố gắng nhằm đúng mục đích và xóa sạch càng nhiều càng tốt từ các hành tinh.