back to home dude

Tự vệ mãnh liệt

Tự vệ mãnh liệt

Về Tự vệ mãnh liệt

Hãy bảo vệ ngôi làng khỏi những kẻ tấn công bằng cách sắp xếp binh lính vào vị trí then chốt và chờ tấn công.