back to home dude

Từ trên mây đến những binh lính dưới mặt đất.

Từ trên mây đến những binh lính dưới mặt đất.

Về Từ trên mây đến những binh lính dưới mặt đất.

Bạn vào vai người lái máy bay trong trò chơi đầy kinh ngạc này. Hãy giúp cho đội binh dưới mặt đất. Tiêu diệt kẻ thù và giúp đỡ người đàn ông của bạn.