back to home dude

Tủ Quần Áo của Nữ Hoàng Bóng Tối

Tủ Quần Áo của Nữ Hoàng Bóng Tối

Về Tủ Quần Áo của Nữ Hoàng Bóng Tối

Tủ Quần Áo của Nữ Hoàng Bóng Tối là một trò chơi chọn trang phục vui nhộn cho những cô gái. Trước khi bạn có thể chọn một bộ trang phục mới cho Nữ Hoàng Bóng Tối, bạn sẽ phải giúp cô ấy dọn dẹp căn phòng bằng cách tìm kiếm những món đồ bị ẩn giấu được liệt kê ở dưới!