back to home dude

TSHMUP

TSHMUP

về TSHMUP

Bắn và lắp đầy những khối hình cùng màu để bắn rơi chúng. Cẩn thận, đừng đụng vào những hình vuông... vì chúng sẽ làm tổn thương bạn.