back to home dude

Try to Survive

Try to Survive

về Try to Survive

Hãy bảo vệ những thường dân trong trò chơi người hùng này. Xây những phòng thủ và bắn vào đám người quái vật. Bạn nhớ là phải đầu tư tiền vào việc nghiên cứu thêm nhiều vũ khí năng lượng.