back to home dude

Truyện Craigen: Hòn Đá của Thum

Truyện Craigen: Hòn Đá của Thum

về Truyện Craigen: Hòn Đá của Thum

Bắn những hòn đá màu vào những hàng đang di chuyển để có từ ba viên đá cùng màu trở lên để chúng nổ tung. Hãy tiếp tục bắn, vì nếu chúng đến được đích, bạn sẽ phải chơi lại từ đầu.