back to home dude

Trượt tuyết Safari

Trượt tuyết Safari

Về Trượt tuyết Safari

Mang ván trượt vào và bắt đầu xuống dốc. Biểu diễn và đạt được càng nhiều đồng xu càng tốt. Bạn cần cẩn thận khi tiến xuống càng xa và nhanh. Đừng quên tránh những viên đá mà bạn thấy.