back to home dude

Trượt tuyết nitro

Trượt tuyết nitro

Về Trượt tuyết nitro

Vượt qua những cấp độ khác nhau trên ván trượt của bạn! Thực hiện những bật và nhặt những đồng tiền xu để tích lũy thêm tiền. Sau đó bạn có thể sử dụng số tiền này để mua những nhân vật và thiết bị mới!