back to home dude

Trượt Tuyết Bóng Bẩy

Trượt Tuyết Bóng Bẩy

Về Trượt Tuyết Bóng Bẩy

Chàng trai này trong chiếc quần bóng bẩy và đáng yêu muốn đạt được số điểm cao nhất với việc biểu diễn những màn nhào lộn trong lúc trượt tuyết! Bạn có thể giúp đỡ cậu ấy không? Vẽ các đường để cậu ấy có thể nhào lộn, tránh những chướng ngại vật và thu thập những đồng tiền trên đường trượt!