back to home dude

Trường Sobics

Trường Sobics

về Trường Sobics

Xếp những khối hình cùng màu với nhau để làm cho chúng biến mất. Sao đó hãy dọn sạch sân chơi.