back to home dude

Trường học Valthirian Arc 2

Trường học Valthirian Arc 2

về Trường học Valthirian Arc 2

Hãy giúp những học sinh này trở thành những quân nhân tinh nhuệ nhất bằng cách hoàn thành những nhiệm vụ thử thách, mua những gói nâng cấp cho trường và phối hợp cùng nhau.