back to home dude

Trứng xấu online 2

Trứng xấu online 2

về Trứng xấu online 2

Trong trò chơi này, bạn sẽ vào một phòng và chơi đấu với những người chơi khác trên thế giới. Bạn sẽ rơi vào vị trí ngẫu nhiên và bạn phải nhắm vũ khí, bắn vào đối phương và tấn công hắn. Hãy chơi vui vẻ nào!