back to home dude

Trứng vẽ

Trứng vẽ

Về Trứng vẽ

Thử tài trí nhớ của bạn trên những quả trứng vẽ. Tất cả những gì bạn cần làm là ghi nhớ màu sắc của quả trứng. Sau khi xem ví dụ, bạn phải vẽ một quả trứng với màu sắc giống như vậy. Bạn có thể nhớ không?