back to home dude

Trung tâm người ngoài hành tinh

Trung tâm người ngoài hành tinh

về Trung tâm người ngoài hành tinh

Bạn bị đâm vào một hành tinh bí ẩn và bị tấn công bởi những người ngoài hành tinh. Dùng súng để thổi tung những quái vật hung dữ và cố gắng sửa con tàu.