back to home dude

Trứng Phục Sinh Trả Thù

Trứng Phục Sinh Trả Thù

về Trứng Phục Sinh Trả Thù

Quả trứng này đã nhìn thấy vài chuyện. Cậu ấy đã chứng kiến cha ruột của mình qua đời. Vì sao? Bởi vì con thỏ xấu xa và nó muốn những quả trứng sôcôla. Những quả trứng sẽ không chấp nhận điều này. Lòng đỏ đã hết. Đã đến lúc trả lại. Dùng trứng của bạn để trả thù cho cha và đánh bại những quả trứng bọc sôcôla.