back to home dude

Trứng đánh nhau

Trứng đánh nhau

về Trứng đánh nhau

Hãy đánh bại đối thủ của bạn, nó trở nên mạnh hơn qua từng vòng! Bạn cũng có thể chơi với một người bạn của mình.