back to home dude

Truck Rush

Truck Rush

về Truck Rush

Đua qua tất cả những khu vực càng nhanh càng tốt sao cho bạn không đụng vào bất kỳ những vật thể nào hoặc bạn sẽ bị trở về với giai đoạn bắt đầu! Khi bạn đi càng nhanh, bạn sẽ ghi được điểm càng cao!