back to home dude

Truck Loader 2

Truck Loader 2

về Truck Loader 2

Nâng xe tải lên bằng cách điều khiển người máy. Hãy cẩn thận với những cái thùng, thỉnh thoảng chúng rất dễ vỡ