back to home dude

Trực thăng săn quà

Trực thăng săn quà

về Trực thăng săn quà

Hãy lên trực thăng và thu thập tất cả quà tặng ở mỗi cửa. Bạn có thể điều chỉnh độ cao để bay bằng phím cách. Sau khi thu thập hết quà, bạn phải quay lại sân đậu.