back to home dude

Tropix Puffer Popper

Tropix Puffer Popper

Về Tropix Puffer Popper

Bắn bong bóng và cố gắng đưa từ 3 bóng cùng màu trở lên lại cạnh nhau để loại bỏ chúng. Đừng để chúng chạm đến tòa lâu đài cát của bạn!