back to home dude

Tropix Coco-Bowl

Tropix Coco-Bowl

về Tropix Coco-Bowl

Di chuyển quả dừa bằng chuột. Nhấp chuột để khởi động và tiến về phía trước để ném. Sang trái hoặc phải để hướng quả dừa theo đúng hướng.