back to home dude

Trong vòng kiểm soát

Trong vòng kiểm soát

Về Trong vòng kiểm soát

Trong vòng kiểm soát là trò chơi chiến thuật của những anh hùng. Hãy chọn đảng phái của bạn và bắt đầu tập trung tài nguyên và nguyên liệu để tích trữ trong khu căn cứ của bạn. Xây dựng lực lượng hùng hậu và kiểm soát quân lính. Chiến đấu chống lại kẻ thù và chinh phục những vùng đât mới.