back to home dude

Trốn thoát ra khỏi nhà

Trốn thoát ra khỏi nhà

Về Trốn thoát ra khỏi nhà

Bạn bị nhốt trong căn nhà này. Liệu bạn có thể tìm được tất cả vật dụng có thể giúp bạn trốn thoát?