back to home dude

Trốn thoát khỏi thí nghiệm

Trốn thoát khỏi thí nghiệm

về Trốn thoát khỏi thí nghiệm

Một người đàn ông mưu mẹo đã nhốt bạn và muốn dùng bạn cho thí nghiệm cuối cùng của hắn. Hãy trốn đi trước khi quá muộn.