back to home dude

Trốn thoát khỏi Roswell

Trốn thoát khỏi Roswell

về Trốn thoát khỏi Roswell

Bạn và bạn của mình đã hạ cánh xuống một hành tinh lạ và bị lạc nhau. Hãy tìm đường tới chỗ anh ấy và cứu anh ấy.