back to home dude

Trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm CGA

Trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm CGA

về Trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm CGA

Dùng chuột để tìm khắp các phòng và tìm lối ra. Hãy lấy những vật dụng hữu ích và giải các câu đố để lên cửa cao hơn. Liệu bạn có thành công?