back to home dude

Trốn thoát khỏi mặt trăng

Trốn thoát khỏi mặt trăng

Về Trốn thoát khỏi mặt trăng

Hãy cố gắng thoát ra các phòng bằng cách giải những câu đố. Hãy nhìn xung quanh, đôi khi bạn có thể thoát ra được bằng cách di chuyển các món đồ hoặc dùng chúng theo cách khác.