back to home dude

Trốn thoát hành tinh đen

Trốn thoát hành tinh đen

về Trốn thoát hành tinh đen

Trốn thoát với con tàu bằng điểm ảnh của hành tinh Very Bad, một hành tinh đáng sợ và đầy nguy hiểm. Hãy bay vòng vòng hoặc mua một quả pháo và thổi chúng ra thành từng mảnh. Thu thập lấy vàng để nâng cấp con tàu của bạn và cố gắng đạt nhiều điểm hơn những người chơi trực tuyến khác.