back to home dude

Trốn thoát cùng Mimou 2

Trốn thoát cùng Mimou 2

về Trốn thoát cùng Mimou 2

Mimou bị nhốt trong máy giặt. Hãy khám phá và tìm ra những vật dụng có thể giúp ích cho việc trốn thoát. Bạn phải cố gắng thoát ra thật nhanh nha.