back to home dude

Trốn thoát cùng Mimou 1

Trốn thoát cùng Mimou 1

về Trốn thoát cùng Mimou 1

Mimou bị nhốt trong cũi nhưng nó muốn thoát ra ngoài. Liệu bạn có thể giúp nó tìm tự do. Hãy dùng chuột để tìm những vật có ích và giải những câu đố hóc búa.