back to home dude

Trốn Thoát Chuyên Nghiệp

Trốn Thoát Chuyên Nghiệp

Về Trốn Thoát Chuyên Nghiệp

Bắn quả bóng và phá hủy tất cả các khối để xuất sắc hoàn thành màn chơi. Nhưng bạn cần phải hứng quả bóng lại vì nếu không bạn sẽ mất nó và trò chơi sẽ kết thúc. Đừng quên bắt lấy những khối đặc biệt vì chúng có thể giúp bạn hoàn thành màn chơi. Chúng bạn may mắn!