back to home dude

Trốn khỏi cửa hàng bánh

Trốn khỏi cửa hàng bánh

về Trốn khỏi cửa hàng bánh

Trong trò chơi này bạn vào vai người nướng bánh pizza. Hãy cố gắng trốn thoát khỏi cửa hàng bánh này và về hưu.