Thể loại thấp hơn

Trốn chạy

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi trốn chạy hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 4Trò chơi trốn chạy khác nhau, ví dụ như Phải Thoát Khỏi Tiệm Bánh & Phải trốn thoát: Pháo đài. Bạn đang ở trong một môi trường hoàn toàn bình thường, nhưng đột nhiên bạn bị mắc kẹt. Cứu với! Tìm các nào đó để có thể trốn thoát.
Cuộc phiêu lưu

Gửi phản hồi