Thể loại thấp hơn

Trốn chạy Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi trốn chạy hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 4Trò chơi trốn chạy khác nhau, ví dụ như Must Escape: The Castle & Thoát khỏi nông trại

Bạn đang ở trong một môi trường hoàn toàn bình thường, nhưng đột nhiên bạn bị mắc kẹt. Cứu với! Tìm các nào đó để có thể trốn thoát.

Cuộc phiêu lưu

Gửi phản hồi