back to home dude

Trộm Siêu xe

Trộm Siêu xe

về Trộm Siêu xe

Bạn nợ ai đó một số tiền lớn, nên bây giờ bạn bị ép buộc phải trộm những chiếc xe để trả nợ cho hắn! Cố gắng thoát khỏi cảnh sát và dùng số tiền kiếm được để mua những nâng cấp. Bạn có thể tạo nên một chiếc xe hoàn hảo từ những phụ tùng khác nhau không?