back to home dude

Trộm ngọc bảo

Trộm ngọc bảo

về Trộm ngọc bảo

Hãy tìm ra căn phòng trong bảo tàng có chứa ngọc bảo và lấy trộm nó. Bạn không được chạm vào những tia laze.