back to home dude

Trollface Quest 3

Trollface Quest 3

về Trollface Quest 3

Ai đó lấy trộm một bức tranh nổi tiếng và bạn phải tìm ra tên trộm. Hãy cảnh giác, có rất nhiều chướng ngại vật và bẫy.