back to home dude

Trollface Quest 13

Trollface Quest 13

Về Trollface Quest 13

Luôn muốn hủy hoại cuộc sống của nhiều người? Vậy đây chính là cơ hội ngàn năm có một cho bạn! Hãy chắc chắn rằng những người này có một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời họ và nếu bạn thành công bạn có thể sang màn chơi tiếp theo. Vậy nên hãy nghĩ về điều tệ nhất có thể xảy ra với những người này và đừng chần chừ!