back to home dude

Trollface Launch 2

Trollface Launch 2

về Trollface Launch 2

Bạn hãy bắn thằng Trollface càng xa càng tốt. Thu thập tất cả "thích", càng nhiều càng tốt và hãy kiếm tiền để mua nâng cấp và cải thiện điểm số của bạn.