back to home dude

Trò xếp gạch 3 chiều

Trò xếp gạch 3 chiều

Về Trò xếp gạch 3 chiều

Cẩn thận điều khiển những viên gạch này để xếp chúng thành những đường ngăn nắp trong phiên bản 3 chiều của trò chơi xây gạch cổ điển.