back to home dude

Trò xếp gạch 2

Trò xếp gạch 2

về Trò xếp gạch 2

Đây là một trò chơi xếp gạch. Chất và xoay chuyển những viên gạch này một cách thật thông minh thành một đường thẳng đầy.