back to home dude

Trò xếp gạch

Trò xếp gạch

Về Trò xếp gạch

Xếp gạch theo kiểu Ai Cập. Hãy ghép những khối này lại thành những đường thẳng để làm chúng biến mất