back to home dude

Trở về vùng đất kẹo 2

Trở về vùng đất kẹo 2

về Trở về vùng đất kẹo 2

Kết hợp những viên kẹo giống nhau để loại bỏ chúng. Bằng cách này bạn sẽ có điểm và sang được màn chơi tiếp theo. Chúc bạn vui vẻ!