back to home dude

Trở về qua khứ 1

Trở về qua khứ 1

về Trở về qua khứ 1

Bill vô tình quay về quá khứ. Hãy tìm kiếm khắp các nơi và thu thập những đồ vật giúp ích trong chuyến phiêu lưu. Liệu bạn có thể tìm được đường về hiện tại.