back to home dude

Trò treo cổ: Ông già Noel đang gặp nạn

Trò treo cổ: Ông già Noel đang gặp nạn

về Trò treo cổ: Ông già Noel đang gặp nạn

Cứu ông già Noel và những người bạn của ông ta bằng cách cắt sợi dây bằng cung và tên của bạn! cố gắng đừng làm bị thương bất kỳ nạn nhân nào, bởi vì khi họ càng đau, bạn sẽ phải mất điểm càng nhiều. Thu thập càng nhiều quà tặng để ghi điểm cao hơn nữa!