back to home dude

Trò chơi xổ lô tô

Trò chơi xổ lô tô

Về Trò chơi xổ lô tô

Chơi trò xổ lô tô trong phiên bản này. Thu thập thật nhiều điểm bằng cách " trúng". Gạch bỏ những con số đã xuất hiện. Người chơi nào có số điểm cao nhất sẽ chiến thắng.