back to home dude

Trò chơi thể thao mùa hè Waterpolo

Trò chơi thể thao mùa hè Waterpolo

Về Trò chơi thể thao mùa hè Waterpolo

Waterpolo là trò chơi thể thao khó. Trở thành người chơi trên sân, ném bóng và ghi điểm bằng cách ném bóng vào gôn của đối thủ. Hãy luyện tập một chút hoặc chấp nhận thử thách ngay lập tức. Bạn có thể mang huy chương vàng về nhà không?