back to home dude

Trò chơi súng

Trò chơi súng

về Trò chơi súng

hãy giành chiến thắng trong 3 trò chơi nhỏ này bằng cách bắn vào đúng tiêu điểm. Bạn chỉ có thể bắn được khi súng của bạn nằm trong đúng khu vực.