back to home dude

Trò chơi san bằng 2

Trò chơi san bằng 2

về Trò chơi san bằng 2

Trang bị cho chính bạn một kho vũ khí đạn dược để chống đối với lực lượng người hành tinh và bảo vệ nhân loại. Bạn cũng có thể trở thành người hành tinh chiến đấu để hủy diệt nhân loại!